תנאים להגדרת מקצוע שוחק

על פי הקריטריונים של הקרן יוגדר מקצוע שוחק אם מתקיימים לגביו 2 מהמאפיינים הבאים:

עבודה הכרוכה בסחיבת משאות כבדים באופן ממושך.

עבודה הדורשת עמידה ממושכת.

עבודה פיזית בתנאי אקלים קשים

עבודה בסביבת רעש ושחיקה הגורמת לירידה בשמיעה.

עבודה בתנאי חום או רטיבות (ללא קשר לתנאי מזג האוויר).

עבודה בתנאי קור (ללא קשר לתנאי מזג האוויר).

עבודה בסביבת חומרים מסוכנים.

נהגים ומפעילי צמ”ה הנדרשים לנסיעות ממושכות.

עבודה בסיכון בטיחותי גבוה.

עבודה בסביבת ריחות קשים.

עבודה במשמרות קבועות לאורך זמן.

שחיקה על בסיס קביעת ועדה רפואית.

השאירו פרטים או התקשרו

1-800-071-144