לוגו לקרן מעגליםכשהעובדים שלך מקבלים שדרוג מקצועי במימון המדינה

והעסק שלך צומח בזכות עובדים מרוצים וטובים יותר,

זו כלכלה חברתית

הצטרפו למאות מעסיקים שכבר עושים את השינוי

הכשרה והסבה מקצועית

במסלול זה הקרן תממן באופן מלא מסלול הכשרה, שדרוג או הסבה מקצועית לעובד שלך. בנוסף יקבלו העובדים הזכאים, דמי קיום במהלך כל תקופת ההכשרה.

למסלול זה זכאים גברים בגילאי 50 עד 65, ונשים בגילאי 50 עד שנתיים לפני גיל פרישה, וזאת בתנאי שהם מועסקים לפחות 7 שנים ב”מקצוע שוחק”, כהגדרתו בנספח ד’ להסכם בין המדינה לבין הקרן.

או עובדים מתחת לגיל 50 אשר צברו 20 שנות וותק במקצוע שוחק, כהגדרתו בהסכם בין המדינה לבין הקרן.

לפרטים נוספים מי זכאי למסלול זה

פנסיה מוקדמת

במסלול זה מעניקה הקרן לעובדים שעיסוקם מוגדר כמקצוע שוחק, העומדים לפרוש תוך שנתיים לפנסיה, דמי קיום שיאפשרו להם פרישה מוקדמת. מסלול זה נועד לתת מענה למקרים בהם העובד נמנע מלצאת לפנסיה מוקדמת בשל שיקולים כלכליים, ובכך עלול לפגוע בבריאותו ובתפוקת הארגון.

למסלול זה זכאים גברים בגילאים 67-65 ונשים מגיל 60 עד שנתיים לפני גיל פרישה, המועסקים במקצוע שוחק על פי הקריטריונים של הקרן.

 

לפרטים נוספים מי זכאי למסלול זה

חדשות

המעסיק החברתי

640_500

מה נחשב למקצוע שוחק?

לחץ לצפיה ברשימת סביבות ותנאי העבודה העונים על ההגדרה "מקצוע שוחק"

חברות וארגונים הפועלים עם הקרן: