אודות תהליך הכשרה מקצועית

"לכל אדם קיימת הזכות ללמוד, להתפתח, לרכוש מקצוע ולהביא לשיפור חייו. באחריות החברה לאפשר שיוויון הזדמנויות".

"קרן מעגלים", קרן במימון המדינה שהוקמה לטובת עובדים שעוסקים במקצועות שוחקים, ומעוניינים לעבור מסלול הכשרה, שדרוג, או הסבה במימון מלא של הקרן. הקרן שמה לעצמה למטרה לטפל בבעיות השחיקה בעבודה, ולהוביל מהפיכה חברתית-כלכלית בשוק התעסוקה בישראל.

תנאי זכאות

 1. גברים ונשים בגילאי 50 עד שנתיים לפני גיל פרישה חובה, ואשר מועסקים לפחות 7 שנים ב”מקצוע שוחק”, על פי הקריטריונים של הקרן. 
 2. גברים ונשים מתחת לגיל 50 אשר צברו 20 שנות וותק במקצוע שוחק, על פי הקריטריונים של הקרן.
 3. עובדים במשרה מלאה או לכל הפחות 50% משרה.

שלבי התהליך

 1. מילוי ושליחת טופס בקשה לקרן מעגלים (כולל כל המסמכים הדרושים).
 2. בדיקת זכאות  ע"י הקרן.
 3. עדכון סטטוס הבקשה ע"י הקרן.
 4. במידה והבקשה מאושרת על המועמד לבחור קורס מתוך רשימת הקורסים המופיעה באתר.
 5. שיבוץ המועמד  לקורס.

קריטריונים להגדרת מקצוע שוחק

על פי הקריטריונים של הקרן יוגדר מקצוע שוחק אם מתקיימים לגביו 2 מהמאפיינים הבאים:

עבודה הכרוכה בסחיבת משאות כבדים באופן ממושך.

עבודה הדורשת עמידה ממושכת.

עבודה פיזית בתנאים אקלימיים קשים

עבודה בסביבת רעש ושחיקה הגורמת לירידה בשמיעה.

עבודה בתנאי חום או רטיבות (ללא קשר לתנאי מזג האוויר).

עבודה בתנאי קור (ללא קשר לתנאי מזג האוויר).

עבודה בסביבת חומרים מסוכנים.

נהגים ומפעילי צמ״ה הנדרשים לנסיעות ממושכות.

עבודה בסיכון בטיחותי גבוה.

עבודה בסביבת ריחות קשים.

עבודה במשמרות קבועות לאורך זמן.

שחיקה על בסיס קביעת ועדה רפואית.

אודות תהליך פנסיה מגשרת

"קרן מעגלים", קרן במימון המדינה שהוקמה לטובת עובדים שעוסקים במקצועות שוחקים, ומעוניינים בפרישה מוקדמת.  הקרן שמה לעצמה למטרה לטפל בבעיות השחיקה בעבודה, ולהוביל מהפיכה חברתית-כלכלית בשוק התעסוקה בישראל.

ההתנהלות בתהליך הינה מול מחלקת משאבי אנוש של המעסיק.

תנאי זכאות

 1. תנאי הגיל: לגברים ונשים עד שנתיים לפני גיל פרישה חובה.
 2. תנאי מס' חודשים עד לפנסיה – לא יותר מ 24 חודשים עד לפנסיה הרגילה.
 3. תנאי עבודה שוחקת: עמידה ב 2 תנאים מתוך 12 הקריטריונים של הקרן.
 4. תנאי קרנות הוותיקות: העובד חייב להיות זכאי לפנסיה מאחת מהקופות הוותיקות.

שלבי התהליך

 1. קבלת המסמכים ובדיקת זכאות
 2. המעביד מציין תאריך מבוקש לפרישה המוקדמת.
 3. ניהול התהליך מול כל הגורמים עד להשלמת הסכם פנסיה מגשרת.