"שחר און" עמותה לקידום מקצועי חברתי מיסודה של הסתדרות המעו"ף, קיימה ביום חמישי,  29.4.2021 כנס לנציגיה הבכירים בארגונים השונים.

במסגרת זו נשאה יו"ר ומנכ"ל "קרן מעגלים" גב' יפה ויגודסקי , סקירה אודות הקרן, מטרותיה ומשימותיה.

בימים אלה, כשהרבה מן העובדים נמצאים בשולי מעגל העבודה או מחוצה לו, בולטת ביתר שאת חשיבותה של הקרן, המסייעת בשיקומו של העובד,

כמו גם שדרוגם של העובדים המבקשים להרחיב את עיסוקיהם המקצועיים ולהתקדם בסולם העשייה.