דרושים – לבורנטים ולבורנטיות

על ידי 11 באוגוסט 2020כללי
במסגרת שתוף הפעולה לטובת מפוטרי קורונה חברו "קרן מעגלים" למען בעלי מקצועות שוחקים ושירות התעסוקה הישראלי ומרכז השלטון המוקמי – איתך בדרך לעבודה לתת לכם, מפוטרי ומפוטרות הקורונה הזדמנות לרכוש מקצוע חדש ולחזור למעגל העבודה.

בשוק העבודה חסרים היום 800 לבורנטיות ולבורנטים.

אם אתם בוגרי 12 שנות לימוד ובעלי תעודת בגרות,
אנו מזמינים אתכם להגיש מועמדות לקורס להסמכת לבורנטים ולבורנטיות לחטיבות הביניים והחטיבות העליונות במערכת החינוך ברשויות המקומיות.

בכל אחד מאתרי הלימוד – ירושלים, תל אביב, רעננה, ראשון לציון  וחולון, יתקיים קורס בהיקף של עד 25 משתתפים.

מרכז השלטון המקומי התחייב לקלוט את בוגרי ובוגרות הקורס לתעסוקה במקצוע.
את טופס ההרשמה ניתן למצוא בקישור> https://www.magalim.org.il
לבקשה יש לצרף: צילום ת"ז, צילום תלוש השכר האחרון, מכתב סיום העסקה והצהרת העובד לפירוט הרצף התעסוקתי שלו.
את הבקשות בצירוף הטפסים יש לשלוח למייל: specialproject@magalim.org.il