שיתוף פעולה בין "קרן מעגלים" ומועצת ירוחם לסיוע למפוטרי קורונה

על ידי 6 בספטמבר 2020חדשות ואירועים

"קרן מעגלים" בשיתוף הנהלת מועצת ירוחם בראשותה של טל אוחנה, פתחו במיזם משותף במטרה לקדם עובדים במפעל "פניציה", כמו גם להכשיר עובדים חדשים, אשר עם סיום הכשרתם המקצועית, ייקלטו לעבודה במפעל.

"קרן מעגלים" תממן את עלות ההכשרה לכל עובד אשר עומד בקריטריונים לזכאות ובהם גיל 50 ומעלה ו – 7 שנות וותק במקצוע שוחק או מתחת לגיל 50 ו – 20 שנות וותק במקצוע שוחק.

למיזם זה שותף גם מנהל לשכת התעסוקה בירוחם ואנשי צוותו, אשר מבקשים גם הם לסייע למפוטרי קורונה להסב את מקצועם כדי לשוב למעגל העבודה.

הקריטריונים למפוטרי קורונה הינם גיל 45 ומעלה – 7 שנות וותק במקצוע שוחק ומתחת לגיל 45 – 20 שנות וותק במקצוע שוחק.