קורסים חדשים בתחום הטיפול

עובדים בתחום הטיפולי רשאים מעכשיו לצאת לקורס הידרותרפיה ולקורס טיפול באמצעות בע”ח (בכפוף לעמידה בקריטריונים של הקרו)