employers
עובדים יקרים,
אם אתם בני 50+ ועונים לקריטריונים של הקרן המגדירה את עיסוקכם כמקצוע שוחק, אתם זכאים לקבל הכשרה/הסבה/שדרוג מקצועי במימון מלא של הקרן וללא כל עלות מצד המעסיק.

ההכשרה המקצועית תאפשר לכם להתקדם ולהתפתח בעבודה וישדרג אתכם לעובדים מקצועיים יותר.
כמוכן עד שנתיים לפני גיל הפרישה , קרן מעגלים תממן לכם מסלול פנסיה מוקדמת, במסגרתה תזכו לפרישה מוקדמת ומכובדת.