נעמ”ת מרחיבה את הכשרות עובדות הרשת

נעמ”ת מרחיבה את הכשרות עובדות הרשת, ובנוסף להכשרת עובדות סניף ירושלים, הצטרפו למעגל ההכשרה בקורסים ייעודיים עובדות בסניפי חולון, גבעתיים ורמלה.