early-retirement
אם יש לכם עובדים המתקרבים לגיל הפרישה ועונים על הקריטריונים של הקרן להגדרות מקצוע שוחק.הקרן מציעה מסלול פרישה מוקדמת המעניק קצבה לתקופה של עד שנתיים טרם גיל הפרישה, אשר יסייע לעובדים להגיע לגיל הפנסיה ולביטחון כלכלי.

מי זכאי להכלל במסלול הזה?

גברים בגילאי 65 עד 67 ונשים מגיל 60 ועד שנתיים טרם גיל הפרישה, המועסקים במקצוע שוחק (עפ”י הקריטריונים
לפחות 7 שנים).

איך מתחילים את התהליך?

ראשית, ברצוננו לבדוק האם אתה עונה על התנאים הראשוניים להשתתפות באחד ממסלולי הקרן.

לחץ על הכפתור למטה וענה על השאלות בטופס. בהתאם לתשובותיך נוכל להעריך את התאמתך למסלולי הקרן.

לחץ כאן כדי להתחיל