הכשרה והסבה מקצועית

מועסקים במקצוע שוחק? עכשיו יש לכם הזדמנות לקבל הכשרה מקצועית במימון מלא של קרן מעגלים

במסלול זה הקרן מממנת באופן מלא הכשרה, שדרוג או הסבה מקצועית לעובדים במקצועות שוחקים (עפ"י הקריטריונים).

תנאי זכאות

למסלול זה זכאים גברים ונשים העונים על הקריטריונים של הקרן, עד שנתיים לפני גיל פרישה חובה.

  •  עובד/ת מעל גיל 50 בעל/ת וותק של לפחות 7 שנים ב"מקצוע שוחק", עפ"י הקריטריונים.

או

  • עובד/ת מתחת לגיל 50  אשר צבר/ה 20 שנות וותק ב"מקצוע שוחק", עפ"י הקריטריונים.

"פנסיה מגשרת"

עובד/ת שנתיים לפני גיל הפרישה הפורמאלי? אתם יכולים לצאת לפנסיה כבר היום ולקבל גישור מלא במימון קרן מעגלים ובהשתתפות המעסיק.

במסלול זה מעניקה הקרן "דמי קיום" ("פנסיה מגשרת") לעובדים שעיסוקם מוגדר כ"מקצוע שוחק", המעוניינים בפרישה מוקדמת באישור המעסיק. (שנה עד שנתיים ממועד הפרישה הפורמאלי).

מסלול זה נועד לתת מענה למקרים בהם העובד נמנע מלצאת ל"פנסיה מוקדמת" בשל שיקולים כלכליים, ובכך עלול לפגוע בבריאותו ובתפוקתו.

תנאי זכאות למסלול "פנסיה מגשרת"

  • גילאים: גברים ונשים עד שנתיים לפני גיל הפרישה הפורמאלי.
  • עבודה בהגדרת "מקצוע שוחק": עמידה ב – 2 תנאים מתוך 12 התנאים שנקבעו ע"י הקרן.
  • אישור מעסיק: המעסיק חייב להסכים לפרישה מוקדמת.