תבנית סיפור הצלחה

על ידי 28 בנובמבר 2017כללי

קרן מעגלים ובית איזי שפירא

קרן מעגלים הינה קרן במימון המדינה

אילנה כהן – סייעת בגן ילדים טיפולי.
לאחר שנים של עבודה כסייעת בגן טיפולי אילנה מגשימה חלום ולומדת בקורס עיצוב אופנה.

קרן מעגלים הינה קרן במימון המדינה

אמסחטת סליל נעזרת בסליל על מנת להשיג את המיץ מן הפרי. הסליל גורס את הפרי ומפריד בין הפסולת, שהיא חתיכות הפרי הגרוס, לבין המיץ שהמכונה מפיקה מהם. יש יתרונות רבים במסחטת מיץ בעלת סליל, הבולט בהם יהיה שמירת הערכים התזונתיים של הפירות אותם המסחטה גורסת. הגריסה באמצעות הסליל שומרת על ויטמינים רבים, סיבים ואנזימים הנמצאים בפרי ולא נפטרת מהם לחלוטין, ובנוסף גם שומרת על הצבע הטבעי של הפרי. עוד על כך, מסחטת הסליל מצליחה למצות באופן מקסימאלי את כמות המיץ מפרי אחד, כך שהיא חסכונית מאוד בפירות ועבודתה יעילה. היא גם יוצרת פחות קצף בהשוואה לסוגי המסחטות האחרות. היא מתאימה לסחוט, בנוסף על פירות, גם עשבים למיניהם ויעילה במיצוי העשבים ובשמירה על ערכיהם התזונתיים. החיסרון שלה יהיה המחיר, שהוא יקר יותר בהשוואה למסחטה הצנטריפוגלית אותה אזכיר בהמשך. קיימות גם מסחטות בעלות שני סלילים, שפעולתן איטית יותר ממסחטת מיץ בעלת סליל אחד, אך דווקא בגלל האיטיות שלהן הן מסוגלות לשמור על יותר מערכיו התזונתיים של הפרי, כיוון שהחימום הנגרם על ידי מהירות הגריסה עלול לפגוע בערכים התזונתיים שלו. שהפרי לא מתחמם יותר מידיי הוא ישמור על יותר מערכיו התזונתיים.