יו"ר קרן מעגלים יפה ויגודסקי מציגה את קרן מעגלים בכנס הועידה החצי שנתית ה – 16 של ניהול משאבי אנוש