במסגרת הכשרות מקצועיות לקורסים המונים 12 לומדים ומעלה הממומנים על ידי "קרן מעגלים",

תועבר "סדנת שחיקה" בת 16 שעות בפריסה של 4 מפגשים בני 4 שעות כל אחת.

הסדנאות נועדו להקנות כלים להתמודדות במצבי לחץ ושחיקה.

בוגרי הסדנה מדווחים על שביעות רצון לקראת עתידם המקצועי.