יפה ויגודסקי – יו”ר

חן קפלן – ע. יו”ר 

תומר אברהמוב – חשב

שני ביטרן – מנהלת תפעול

פינחס אביטבול – מנהל מערכות מידע

אורטל אברהם – ראש צוות מרכז תיאום והכשרות