יש לכם עובדים בגילאי 50+ המועסקים במקצוע שוחק? עכשיו יש לכם הזדמנות להעניק להם הכשרה מקצועית במימון מלא של קרן מעגלים!

מסלול הכשרה והסבה מקצועית מעניק סיוע למעסיק ולעובד להמשיך בעבודה באופן הטוב ביותר ולשפר את כישוריו ותפוקותיו של העובד על פי יכולתו המקצועית וצרכי הארגון, בו הינו מועסק, כל זאת במימון מלא של הקרן מתוך מטרה להשאיר את העובדים במעגל העבודה.

 

מי זכאי להכלל במסלול הזה?training-cours

גברים בגילאי 50 עד 65, ונשים בגילאי 50 עד שנתיים לפני גיל פרישה, וזאת בתנאי שהם מועסקים לפחות 7 שנים ב”מקצוע שוחק”, כהגדרתו בנספח ד’ להסכם בין המדינה לבין הקרן.

או עובדים מתחת לגיל 50 אשר צברו 20 שנות וותק במקצוע שוחק, כהגדרתו בהסכם בין המדינה לבין הקרן.

איך מתחילים את התהליך?

ראשית, ברצוננו לבדוק האם העובד שלך עונה על התנאים הראשוניים להשתתפות באחד ממסלולי הקרן.

לחץ על הכפתור למטה וענה על השאלות בטופס. בהתאם לתשובותיך נוכל להעריך את ההתאמה למסלולי הקרן.

לחץ כאן כדי להתחיל