התחלנו בשיתוף פעולה עם חברת "דלקול" לטובת עובדים במקצועות שוחקים, העובדים בחברה שנים ארוכות