יפה ויגודסקי- יו"ר

חן קפלן- ע.יו"ר

תומר אברהמוב- חשב

שני ביטרן- מנהלת תפעול

אורטל אברהם- ראש צוות מתאמות